į pradžią
Naujienų registracija
Pranešk apie renginį
Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2014-01-01
Is viso apsilankė: 1987553
Šiandien apsilankė: 1562
Dabar naršo: 4
Apie Lietuvos kaimo tinklą

    Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programoje, patvirtintoje 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, yra nustatyta, kad žemės ūkio ir kaimo plėtros bus siekiama per žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo didinimą, aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimą, ekonominės veiklos diversifikaciją ir gyvenimo kokybės kaime gerinimą. Siekiama, kad kaimo vietovės vystytųsi vienodai ir kryptingai ekonominiu, socialiniu ir ekologiniu požiūriu. Nacionalinis kaimo tinklas, apimdamas visas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. (toliau – KPP) programoje išdėstytas plėtros kryptis, siekia užtikrinti efektyvų KPP bei joje iškeltų tikslų įgyvendinimą.

   Žemės ūkio ir kaimo plėtroje dalyvauja įvairios institucijos ir struktūros, siekiančios paspartinti plėtrą kaimo vietovėse. Siekiant stiprinti jų vaidmenį kaimo plėtros procese, skatinti jų informacijos, žinių, gerosios perduotinos praktikos keitimąsi ir ugdyti vietos iniciatyvas ir partnerytę, yra kuriamas Lietuvos kaimo tinklas. Tinklas bendrai veiklai sujungia visas kaimo plėtros procesuose, KPP įgyvendinime dalyvaujančias valstybės ir mokslo institucijas, nevyriausybines ir verslą atstovaujančias organizacijas, savivaldybes. Tinklas yra viena priemonių, skirtų sėkmingam KPP įgyvendinimui.

   Tinklo misija – sukurti nacionalinį ir tarptautinį forumą, kuris užtikrintų plačią informacijos, gerosios patirties apie kaimo plėtrą sklaidą bei keitimosi ją galimybes. Keitimasis informacija ir gerąją patirtimi bei aktyvus bendradarbiavimas turi būti užtikrinamas vietiniu, regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Taip pat yra siekiama, kad gerosios patirties sklaida apimtų ne tik kaimo plėtrą, bet ir regioninę plėtrą bei aplinkosaugos politiką. 

   Pagrindinis Tinklo uždavinys – sujungus kaimo plėtros procese dalyvaujančias valstybės institucijas, įstaigas bei nevyriausybines organizacijas, mokslo institucijas, verslo sektoriui atstovaujančias institucijas siekti darnios kaimo ir žemės ūkio plėtros.

   Tinklas, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, atlieka funkcijas, kurios yra susijusios su geros perduotinos praktikos nustatymu ir analize, informacijos apie šią praktiką teikimu, keitimosi patirtimi nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu organizavimu ir kt.

   Narystė Tinkle yra grindžiama partnerystės, bendradarbiavimo, savanoriškumo, lygybės principais. Tinklo tikslas yra sujungti kiek įmanoma daugiau prie kaimo plėtros prisidedančių institucijų ir organizacijų, kurios ir sudaro Tinklo, kaip priemonės/galimybės aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauti, esmę.


LKT Logotipas (cdr failas, jpg failas 300dpi)


Žemės ūkio ministro įsakymai dėl Tinklo nuostatų
Nuostatossudetos.doc 2013-01-16 3D-50 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2013-01-17
ĮisakymasNr3D-356.docx 2012-05-18 Nr. 3D-356 - ,,Dėl Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2012-05-22
ZUM_ministro_lkt_Nr3D-478.doc 2011–01-04 Nr. 3D-3 – „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2011-01-06
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5126/ 2009-10-22 Nr. 3D-789 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2009-10-22
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/5048 2009-09-25 Nr. 3D-705 - Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 3D-478 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 2009-09-25
http://www.zum.lt/lt/teisine-informacija/isakymai/4860/ 2009-06-30 Nr. 3D-478 - Dėl Lietuvos kaimo tinklo nuostatų patvirtinimo 2009-06-30
 
 
 
 
© Žemės ūkio ministerija. Įmonės kodas: 188675190 / PVM mokėtojo kodas LT886751917
Mūsų adresas: Gedimino pr.19 (Lelevelio g.6), LT-01103 Vilnius
Ministerijos priimamasis: tel. +370 (5) 239 11 11 , faks. +370 (5) 239 12 12 , el. paštas: zum@zum.lt
Duomenys apie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją yra kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
Sprendimas: iTo